Adana'nın belediyecilik tarihine bakıldığında, 1840 yılına kadar bugünkü anlamda belediye hizmetlerini yerine getiren bir kurum olmaması dikkat çekiyor. Kamu hizmetleri, mutasarrıf ve valilerin direktiflerine göre yürütülüyor ve vakıfların sosyal amaçlı faaliyetlerinden yararlanılıyordu.

1833-1840 yılları arasında Adana'ya hakim olan Mısırlı İbrahim döneminde vakıflara düzen getirildi ve hizmetlerin kapsamı genişledi. Bu dönemde 350'ye yakın vakıf bulunuyordu, bunlardan 55'i su temini gibi çeşitli görevler üstlenmişti. Ancak, 1840 sonrasında Adana'nın yaşadığı değişimler, belediyecilik anlayışında önemli bir evrimin habercisi oldu.

1860 yılında patlak veren Amerikan İç Savaşı, Adana'yı önemli ölçüde etkiledi. Tekstil endüstrisi için gerekli pamuğun Amerika'dan gelmesiyle ilgili yaşanan sıkıntılar, Avrupa'yı endişelendirdi ve İngiliz, Fransız ve Alman heyetleri, Padişahtan Adana ve Mısır'da pamuk ekimini teşvik için özel imkanlar talep etti. Bu dönemde Avrupalılar, Adana'ya gelerek kente modern bir yaşam tarzı ve altyapı kazandırmaya başladılar.

1870 yılında "Muhtesiplik" adı altında bir kurum oluşturuldu. Bu kurum, günümüz belediye kavramlarının ilk formunu oluşturuyordu ve "ihtisap ağaları" adı verilen yetkili denetçiler tarafından yönetiliyordu. 1871'de Muhtesiplik, Adana Belediyesi olarak daha da organize oldu ve aynı dönemde Atana adı Adana'ya dönüştürüldü.

Muhtesiplikle birlikte gelen yenilikler, 1877-79 yıllarında Adana'yı etkileyen Ermeni Ayaklanması ve takip eden olaylar nedeniyle bir süre sekteye uğradı. Ancak, kurtuluştan sonra Adana Belediyesi, 1922'den itibaren hızla gelişmeye başladı.

1956 yılında açılan Seyhan Hidroelektrik Santrali ve Toprak Barajı, Adana'da önemli bir dönemeçtir. Bu proje, köy arazilerinin yüksek bedelle istimlak edilmesine neden oldu ve kentte büyük bir göç dalgasına yol açtı. Adana, enerji üretimi ve tarım alanındaki yeniliklerle büyük bir cazibe merkezi haline geldi.

1957-60 yılları arasında Başbakan Adnan Menderes'in özel ilgisiyle Adana'da altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Bu dönemde ana kanalizasyon sistemi güçlendirildi ve Ziyapaşa Bulvarı genişletildi.

1984-1989 yılları arasında gerçekleşen atılımlar, Adana Belediyesi'nin modernleşme sürecini hızlandırdı. Bu dönemde Adana'ya "Büyükşehir" statüsü verildi ve bir dizi sosyal konut projesi hayata geçirildi.

Bugün, Adana Belediyesi, köklü tarihinden aldığı güçle şehri daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve çağdaş bir yönde ilerletmeye devam ediyor. Geçmişten gelen deneyim ve miras, Adana'nın gelecekteki başarıları için bir temel oluşturuyor.